Impartaseste cu Social Media

VOCAȚIE ȘI PASIUNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

3/23/2021 postat

Considerând că adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizare estebaza dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant, MinisterulEducației, alături de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își propunsă aducă în prim plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală– operator economic, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Învățarea în condiții reale de muncă are un rol esențial în formarea competențelor profesionale,dezvoltarea identității personale, concomitent cu stimularea încrederii de sine a elevilor noștri,constituindu-se într-un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Prin broșura "Vocație și pasiune în învățământul profesional și tehnic" ne propunem să promovăm exemple de bună practică, relevante în ceea ce privește funcționarea șidezvoltarea parteneriatelor dintre unitățile de învățământ, operatorii economici și comunitatealocală precum și inițiative valoroase ale școlilor în promovarea și dezvoltarea unor programe deformare profesională relevante și atractive.

Fișiere atașate: